mgr Monika Jedyńska - Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego

Copyright © Monika Jedyńska 2010

Tłumaczenia z/na język angielski

Tłumaczenia przysięgłe:

 • akty USC (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu)
 • dokumenty sądowe (świadectwa niekaralności, orzeczenie rozwodu, alimenty)
 • dokumenty kościelne
 • akty notarialne
 • dyplomy (ukończenia studiów wyższych, studium, potwierdzający kwalifikacje zawodowe, uzyskania tytułu zawodowego itp.)
 • dyplomy mistrzowskie
 • indeksy
 • świadectwa szkolne
 • umowy o prace
 • świadectwa pracy
 • referencje
 • zaświadczenia urzędowe, skarbowe
 • zaświadczenia z Urzędu Pracy
 • zaświadczenia z opieki społecznej
 • zaświadczenia medyczne
 • poświadczenie zameldowania
 • zaświadczenia z banku
 • dokumenty dot. pojazdów (dowód rejestracyjny, ubezpieczenie, itp.)
 • prawo jazdy
 • faktury
 • KRS
 • inne...

Tłumaczenia zwykłe:

 • wstęp i streszczenia prac magisterskich, licencjackich
 • CV
 • listy prywatne i urzędowe
 • strony internetowe
 • techniczne
 • inne...

Tłumaczenia dla osób indywidualnych, instytucji, firm i in.